20 En hij beleed en loochende het niet; en beleed: Ik ben de Christus niet.