34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.