35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen.