38 En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen: