11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.