13 En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.