19 Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer woorden wil.