22 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter.