27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.