12 Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden.