22 Maar ook nu weet ik, dat alles, wat Gij van God begeren zult, God U het geven zal.