23 Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal wederopstaan.