53 Van dien dag dan af beraadslaagden zij te zamen, dat zij Hem doden zouden.