37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;