39 Daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd heeft: