8 Want de armen hebt gijlieden altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.