23 En een van Zijn discipelen was aanzittende in den schoot van Jezus, welken Jezus liefhad.