30 Hij dan, de bete genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht.