1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.