25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.