30 Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.