4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.