13 Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.