3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.