1 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet geergerd wordt.