11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.