12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.