19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.