7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.