1 En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was aldaar.