13 En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem.