2 En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft.