24 Maar Jezus Zelf betrouwde hun Zichzelven niet, omdat Hij hen allen kende,