3 En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn.