5 Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat.