8 En Hij zeide tot hen: Schept nu, en draagt het tot den hofmeester; en zij droegen het.