28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!