3 Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf.