9 Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.