21 Als Petrus dezen zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze?