1 En er was een mens uit de Farizeen, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden;