15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.