24 Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen.