7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.