3 Zo verliet Hij Judea, en ging wederom heen naar Galilea.