31 En ondertussen baden Hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet.