8 (Want Zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijze kopen.)