1 Na dezen was een feest der Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem.