17 En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.