27 En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.